skip to Main Content

Forum Bygga Skola

En arena och think tank för alla aktörer som är inblandade i processen att bygga och renovera skolor. Bakom satsningen står bl a byggföretag, arkitektkontor, skolverket, SKL, lärarfacken samt Svenska Läromedel. Man arrangerar konferenser och workshops, studiebesök och studieresor i Sverige och internationellt, sammanställer forskning och initierar ny forskning.

Logotyp, visuell profil och marknadskommunikation.


Back To Top