skip to Main Content

Teknikstöd i Skolan

En utbildning på nätet för lärare i högstadiet och gymnasiet. Om hur elever med kognitiva svårigheter kan stödjas med hjälp av tekniska hjälpmedel. Struktur, formgivning, namn och produktion av sajten. Även koncept, text, form och produktion av informationsmaterial om projektet riktat till skolledare. Uppdragsgivare Hjälpmedelsinstitutet. I samarbete med Soya Kommunikation.


Ny form Tidskriften Evidens

Evidens Medicin och Läkemedel ges ut av Stockholms läns läkemedelskommitté och kommer ut med fem nummer per år. Målgruppen är Läkare och andra som förskriver läkemedel. I redaktionen finns läkare, apotekare och medicinjournalister. Vi fick uppdraget att helt göra om tidningens form. Önskemålet var att ge tidningen en form där innehållet presenterades i modern magasinsform. Det blev nytt format, ny form, nytt huvud, ny typografi och ett nytt sätt att använda bilder och infographics. Vi producerade de tre första numren med den nya formen. Därefter togs produktionen tillbaka till grafikerna på redaktionen som försetts med mallar och grafiska riktlinjer. I samarbete med Soya Kommunikation.


Snitz Skolor

Grundskolor och gymnasieskolor för elever med särskilda behov. Koncept, form, text, bilder responsiv webb – snitz.se – av Jan Larsson. Teknisk produktion Earth People. Annonsering i Gymnasieguiden och andra forum. I samarbete med Soya Kommunikation.


Socialstyrelsen

Informationsmaterial till barn och unga som är under tvångsvård. Resultatet av ett uppdrag som Socialstyrelsen fått av Regeringen. Utgångspunkten för tilltal och form är att förmedla raka och lättbegripliga budskap till ungdomar som befinner sig i en utsatt situation. I samarbete med Soya Kommunikation. Skribent Helena Baljo.


Tasava

Tasava bedriver olika verksamheter för ungdomar som av olika skäl har misslyckats i den vanliga skolan och/eller inte har kommit in på arbetsmarknaden. Kommunikationskoncept och produktion av trycksaker, annonser, utställningsmaterial sedan verksamheten startades för mer än femton år sedan. Skribent huvudsakligen Magnus Westerberg.


Gymnasieskolan Futurum

En liten gymnasieskola för elever som inte trivs i en stor skola. Med program som leder till jobb och bra möjligheter till praktik. Responsiv webb med koncept, form och inledande texter av Jan Larsson. Teknisk produktion Björn Nordqvist. Även trycksaker och utställningsmaterial. Kommunikationen vill visa att gymnasietiden kan bli en nytändning även om man är skoltrött eller om självkänslan fått sig en törn. I samarbete med Soya Kommunikation.

Back To Top