skip to Main Content

Från 2005 och några år framåt producerade vi information om Sveriges arbete inom EU för Regeringskansliet och Statsrådsberedningen. Såväl lokala kampanjer som rikstäckande. Utställningsmaterial, marknadsföringsmaterial, inbjudningar i anslutning till konferenser om EU-frågor. Böcker och fördjupningsmaterial till skolor, bibliotek och föreningsliv. Arbetsgrupp: Jan Larsson, AD, Klas Björkman, AD, Per Aronsson, copy och Madeleine Linings, copy.

Back To Top