skip to Main Content

Yennenga Progress

(Pro bono)

Yennenga Progress är ett kompetensnätverk för hållbar och långsiktig utveckling och en accelerator för samhällsutveckling. Det sker genom nätverkande och kompetensmatchande som blir till konkreta projekt och skapar en grogrund för positiv samhällsutveckling där det behövs. Medlemmarna finns i 14 länder och medlemmarnas intressen och kompetenser blir Yennengas verksamhet. Organisationen assisterar medlemmarna i deras arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Jan Larsson ingår i organisationens ledningsgrupp.

Back To Top