skip to Main Content

B Ö C K E R

Press Stopp 

Landsortspressen regerade i 100 år men havererade på 7 år – vad var det egentligen som hände. Författare Anders Malmsten, Redaktör Göran Lundberg. Form och bildredaktör, grafik, kartor och prepress Jan Larsson. Hårdband med laminerat skyddsomslag. Format 16 X 24 cm. 296 sidor. Ekerlids Förlag. Tryck: Dardedze. ISBN 978-91-89323-49-0

Raw Power

Rockfoto av Mats Bäcker. Textredaktör Lars Nilsson. Sammanställning och formgivning Jan Larsson. Nominerades till Publishingpriset  ”Årets praktverk”. Hårdband med laminerat skyddsomslag. Format 35 X 28 cm. 164 sidor. Specialupplaga i kassett. Norstedts Förlag. Fyrfärg + äkta triplex. Tryck: Fälth & Hässler. ISBN 978-91-1304506-1

Opera! De 30 bästa genom tiderna

En fotobok och en introduktion till opera. En egen idé och ett eget projekt tillsammans med fotografen Mats Bäcker och författaren Ditte Feuk, Sammanställning och form av Jan Larsson. Mjukband. Format 30 X 30 cm. 168 sidor. Utgiven på Premium Förlag. Tryck: Almqvist & Wiksell. ISBN 91-89136-18-7

Dream Vision

Fotografen Mikael Bertmar kombinerar konstnärligt fotograferande med poesi. Drömmar gestaltade i var sin bild och dikt i sju kapitel. Formgivning och kalligrafi Jan Larsson. Hårdband med skyddsomslag i klar pvc. Format 30 X 30 cm. 144 sidor. Hammar Förlag. Tryckeri Billes. ISBN 978-91-85786-78-7

46 historier om kostymer

Drottningholmsteaterns och Kungliga Operans tidigare kostymchef Börje Edh berättar om unika teaterkostymer från Gustaf III:s tid till idag. Foto Mats Bäcker. Koncept och form Jan Larsson. Hårdband, skyddsomslag med guldtryck på transparent papper. Format 25 X 33 cm. 112 sidor. Utgiven på Informationsförlaget. Tryckeri Fälth & Hässler. ISBN 91-7736-442-2

Drottningholms Slottsteater

Berättelsen om den unika teatern och hur den återupptäcktes på 1920-talet och befanns vara i originalskick. Text Herman Lindqvist. Översättning till engelska och tyska. Foto Bengt Wanselius och Mats Bäcker. Formgivning, prepress och produktion Jan Larsson. Mjukband. 24 X 32 cm. 64 sidor. Utgiven av Stiftelsen Drottningholms Teatermuseum. Tryckeri Åkesson & Daun. ISBN 91-868008-04-4

Ole Bull

Den norske kompositören och violinisten Ole Bull (1810-1880) var en världstjärna. Och han är en centralfigur i skapandet av en norsk kulturell identitet. Initiativet till boken togs tillsammans med författaren Knut Hendriksen och fotografen Mats Bäcker. Hendriksen är ättling till Bull och innehavare av Bulls gård Valstrand utanför Bergen där scanning av historiskt material och fotografering skedde. Boken är ett standardverk i Norge. Hårdband. 24 X 24 cm. 256 sidor. Utgiven på norskt bokmål av Cappelen Forlag. Tryckeri Nørhaven, Danmark. ISBN 82-0219547-0

Tid med teater

Uppsala Stadsteater under femtio år. Jubileumsbok som berättar teaterns historia och även blickar framåt. Text Christer Åsberg. Formgivning, bildbearbetning, bildrepro, prepress och produktion Jan Larsson. Hårdband med laminerat skyddsomslag. Format 25 X 25 cm. 242 sidor. Utgiven av teatern. Tryckeri Printfabriken. ISBN 91-7005-2174

Meditationer

Berättelser i ord och bild av fotografen Mikael Bertmar. Fotografier och dikter. Formgivning Jan Larsson. Repro Repronik. Hårdband med laminerat skyddsomslag. 23 X 26 cm. 144 sidor. Utgiven av Camera Natura. Tryckt i fyrfärg och äkta duplex av Hammaroffset. ISBN 91-85786-24-1

Baroque Theatres

Ett pågående projekt. En bok om de få barockteatrar som finns bevarade. Initierat tillsammans med fotografen Mats Bäcker. Presenterad för och delvis finansierad av de historiska teatrarnas teatrarnas internationella organisation. Beräknad utgivning 2017. Förlag sökes!

Sallader med Arom

Sallader för alla tillfällen. Råvaror, tips, recept på sallader och tillbehör. Med utgångspunkt i Karolina Sparrings lilla salladskafé Arom. Recept Karolina Sparring, text Lena Jordebo, foto Karin Alfredsson och Jeanette Andersson. Formgivning Jan Larsson. Mjukband. Format 22 X 26 cm. 144 sidor. Utgiven av AlfaBeta. Tryckt i Estland. ISBN 91-501-0292-3

Rockresan

Skulle ha hetat Rockkokboken och borde också ha gjort det. Artister från Rock-Ragge till Dregen berättar om turnéliv och mat. Text Sören Bondesson. Foto Helena Tovås Person samt artisternas privata bilder. Formgivning och bildbearbetning Jan Larsson. Foliepräglat hårdband med laminerat skyddsomslag. Format 23 X 23 cm. 194 sidor. Wahlström & Widstrand. ISBN 91-46-21090-3

Största möjliga njutning

Henry Bronett berättar om cirkusmänniskor, cirkusliv och cirkusmat. Foto Karin Alfredsson, Jeanette Andersson och Henry Bronetts privata samling. Formgivning och bildbearbetning Jan Larsson. Hårdband med skyddsomslag. Format 25 X 20 cm. 144 sidor. Utgiven av AlfaBeta. Tryckt i Lettland. ISBN-91-501-0555-8

Vad ska vi med EU till?

Debattbok i anslutning till kampanjen EU-stafetten som syftade till att öka intresset för Eu-frågor. Text av skribenterna och Per Aronsson. Grafisk form, prepress och produktion Jan Larsson. Mjukband. Format 13 X 23 cm. 120 sidor. Tryck Printfabriken. För Regeringskansliet. ISBN 91-631-3753-4

EUreka! Vägar ur krisen

Debattbok för att öka intresset för EU-frågor. Redaktör Henrik Dahlsson. Formgivning, illustrationer, prepress och produktion Jan Larsson. Mjukband. 17 X 21 cm. 68 sidor. Tryck Printfabriken. För Nytt Europa och Regeringskansliet. ISBN 91-975163-2-5

Back To Top