skip to Main Content

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Uppdraget är att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde främst med fokus på lärare och elever. Lokalerna finns i Gamla Stan i Stockholm med utställningslokaler öppna för allmänheten.

Vi har producerat informationsmaterial, skolmaterial och marknadsföring av utställningar. Vi har också formgivit utställningar och den visuella utformningen av entrén.

Tillsammans med Soya Kommunikation.


I N T O L E R A N S R A P P O R T E N

När vi fick uppdraget att informera skolor om problemet med intolerans vände vi upp och ner på begreppet och valde att istället hålla fram fram begreppet tolerans. Som något intressant och roligt. Det visuella greppet var bilder på ungdomar som nyfiket betraktade varandra över genusgränser, etnisk tillhörighet och subkulturer.


U T S T Ä L L N I N G A R   O C H   S K O L M A T E R I A L

Back To Top