skip to Main Content

Reztart

ARBETET MED REZTART startade med en rivstart. En liten grupp entreprenörer  hade köpt licensen till en näringslösning som visat sig ha unika egenskaper som energitillskott.

OCH DET SKULLE gå fort. Man ville ha produkterna i butik inom sex månader i stället för de två år som anses som minimum. Vid första mötet fanns inget varumärkesnamn och ingen klar uppfattning om det var drycker, bars eller pulvermixer som skulle produceras. Inte heller vad produkten skulle sikta på. Mellanmål eller elitidrott? Eller båda?

TRE MÅNADER SENARE hade vi tillsammans med gruppen skapat namn, varumärke, produktlinje, förpackningar, genomfört fotograferingar och skapat butiks- och marknadsföringsmaterial. Ytterligare tre månader senare fanns produkterna i butik.

EN UTFÖRLIG presentation av processen finns längst ner på sidan.


F Ö R P A C K N I N G A R 

Efter att ha skissat och testat olika produkter till diverse segment landade projektet i tre produkttyper: Dryck, bars och pulvermixer. Två segment valdes: Mellanmål och energitillskott för idrott. Med delvis olika blandningar. Totalt gick cirka 30 förpackningar i produktion.


G R A F I S K   P R O F I L

Uppdraget innefattade att skapa varumärket och ge det en tydlig visuell profil. Men också att ge det nya moderbolaget Oneriver en profil som anslöt till varumärket Reztart. För Oneriver skapades presentationsmaterial för införsäljning och profilprodukter som kläder etc.


F O T O G R A F E R I N G    ” K A R A K T Ä R E R ”

Redan innan konceptet var helt klart valde vi ut och lät fotografera människor som vi ansåg motsvara de karaktärer vi ville intressera och knyta till varumärket. På så sätt fick vi det bildmaterial vi behövde för att kunna skapa de förpackningar och det butiksmaterial som vi visste att vi snart skulle producera. Foto: Mats Bäcker.


R E K L A M   T U N N E L B A N A N


H A L V S I D O R   D A G S P R E S S


B U T I K S M A T E R I A L


”R E Z T A R T L Å T E N”

Vi skrev, spelade in och mixade ett musiktema att användas i tv-reklam, radiospottar etc. Ljudinslagen hämtades ur ”Reztart-låten” som skrevs, arrangerades och producerades som en färdig låt.

Musik,  text, arrangemang och produktion: Jan Larsson och Magnus Westerberg

Sång: Magnus Westerberg. Gitarrer: Jan Larsson. Bas: Svante Westerberg. Trummor, slutmix och mastring: Rickard Monsén.


W E B B   M E D   W E B B S H O P


B E S K R I V N I N G   A V   P R O C E S S E N

Koncept, design och produktion Reztart

BAKGRUND

VI TRÄFFADE EN LITEN GRUPP entreprenörer som bestämt sig för att lansera en ny ”hälsoprodukt” på marknaden. Vi blev överraskade av att man tänkte sig gå från en idé till färdiga produkter i butik på bara sex månader. Man hade köpt en licens på ett recept framforskat på Lunds Universitetssjukus och ursprungligen avsett att få patienter att återhämta sig bättre efter stora hjärt- och lungoperationer.

DEN LILLA GRUPPEN såg en potential i näringsblandningen och ville lansera mellanmålsprodukter som skulle vara ett bättre alternativ till de alltför söta produkter som finns på marknaden. Tester hade också visat att blandningen fungerade som energitillskott vid träning och tävling för idrottsmän på elitnivå genom att vara mer fullvärdigt än traditionella sportdrycker.

MAN HADE INGEN KLAR bild av vilka produkter som skulle skapas men tänkte testa näringslösningen som pulvermix, energibars och färdig dryck parallellt med att försöka lansera idén hos apotekskedjor, hälsokostbutiker, Pressbyrån, sportanläggningar och livsmedelskedjor. Normalt tar en sådan lanserng minst två år men gruppen ville alltså få ut produkten inom sex månader. Och i den här världen kan man inte sälja in en idé.

DEN SOM VILL FÅ IN en produkt i sortimentet måste ha den tillverkad och klar. Det bolag som bildats för att tillverka, förpacka, distribera och marknadsföra produkten hade ännu inget namn och man hade heller inget namn på varumärket som skulle lanseras.

LÖSNING

VI ARBETADE MED varumärkesnamn och produktidéer tillsammans med gruppen samtidigt som vi skissade på en visuell profil för både moderbolaget och varumärket. Under tiden genomfördes undersökningar av attityder kring mellanmål, näringstillskott och sportdrycker. Resultaten omsattes omedelbart i vårt arbete och när bolagsnamn och varumärkesnamn tog form och målgrupper ringats in fanns redan utkast på design och marknadsföringskoncept för förpackningar, butiksmaterial och införsäljningsmaterial.

BESLUT OCH FÖRANKRING skedde under gång i processen. Det kan närmast liknas vid agila utvecklingsprocesser i den digitala världen, där alla nyckelpersoner i projektet både från uppdragsgivar- och byråsidan stämmer av den senaste “sprintens” arbete.

UNDERSÖKNINGARNA VISADE att att många människor i vanliga yrken gick ”in i väggen” precis som idrottare under en arbetsdag och vi antog att samma argument att ”orka hela dagen” eller ”orka hela vägen” kunde tilltala yrkesmänniskor på samma sätt som idrottsmän. Den tanken ledde till att vi ville framställa yrkesarbete som en fysisk prestation och tänke i första hand på fysiskt krävande yrken som dykare, piloter och brandmän men såg att det kunde överföras även på yrken som musiker och sjukhuspersonal. Och varför inte även på läraryrken och kontorsanställda?

VI VILLE SKAPA ENHET i kommunikationen med bilder på dessa pigga människor både på förpackningar och i övrig kommunikation. Eftersom tiden skulle komma att bli knapp genomförde vi en fotografering av idrottsmän och yrkespersoner som huvudsakligen bestod av ”riktiga” personer och inte var utklädda fotomodeller.

MED DET HADE VI det bildmaterial vi behövde. Utformningen av varumärket och förpackningarna hade skapats parallellt och testats med bra resultat. Vi valde en lekfull och glad formgivning för att skapa lust och positiva ”pigga” känslor. Butiksmaterialet hade samma positiva ton och samma pigga yrkesmänniskor.

PRODUKTERNA KOM FÖRST in i hälsokostbutiker och i Pressbyrån. Så småningom även i Ica- och Coopbutiker. När produkterna fanns på tillräckligt många köpställen genomfördes en reklamkampanj riktad till konsumenter. Vi producerade annonser och tunnelbanereklam och tillsammans med bolaget producerades två reklamfilmer och ett antal radiospotar. Konceptet var fortfarande ”Orka hela dagen” men nu ytterligare dramatiserat: ”När du vill slippa känna dig som en zombie på eftermiddagen”

RESULTAT

SVERIGES STÖRSTA servicehandelkedja med Pressbyrån, 7/Eleven och Shell-butikerna tog in Reztart vid första fönstret, mindre än fem månader efter att vi påbörjat uppdraget. (Att jämföra med att det till exempel tog Vitamin Well tre år att komma in i Pressbyrån.)

DET BETYDDE att Reztart kom ut i cirka 1.600 butiker över hela landet och uppdragsgivarens investering i den första omgången av tillverkning samt vårt arbete gav avkastning utan fördröjning.

SHOPPINGTESTERNA VISADE att vårt koncept och vår förpackningsdesign gav ett ovanligt högt köpintresse, vilket är mycket viktigt för ett nytt varumärke eftersom många gånger möter det i butik för första gången.

EFFEKTMÄTNINGAR VISADE att vår reklam hade en mycket hög kostnadseffektivitet. Ett tydligt exempel är att efter “Zombie-kampanjen” publicerats första gången ökade den spontana kännedomen för varumärket med 50%. Och detta bara på två veckor!


Uppdragsgivare: Reztart / OneRiver, Johan Gyllnor f.d VD,

Telefon: 070-6660060 Mail: johan.jyllnor@normannpartners.com

AD/projektledare: Jan Larsson. Copywriter/projektledare: Magnus Westerberg. Original: Petra Ashton Inkapööl/Soya


Back To Top