skip to Main Content

Swedish Welcome

En medlemsorganisation under uppbyggnad som certifierar kvaliteten hos svenska turistföretag enligt ett antal kriterier. Stor vikt läggs på hållbarhet. Bakom organisationen står bland andra Tillväxtverket.

Vi har skapat logotyp, grafisk och visuell profil, skyltar, informations- och utställningsmaterial. Men framför allt har vi skapat en webbplats i olika språkversioner där besökare kan filtrera på region, typ av aktivitet/boende och kvalitetskrav. Alla besöksmål presenteras med text, bilder och kvalitetsbedömning. I samarbete med Soya Kommunikation.

Se swedishwelcome.se


R E S P O N S I V   W E B B


R E K R Y T E R I N G A N N O N S E R


G R A F I S K   P R O F I L   O C H   M A N U A L


P R I N T ,   U T S T Ä L L N I N G S M A T E R I A L

Back To Top