skip to Main Content

Skolforum

Skolforum arrangeras årligen och är landets största mötesplats för lärare och skolledare. Under två dagar på Stockholmsmässan erbjuds närmare 200 programpunkter och besökarna kan träffa ett hundratal utställare. Vi kom in i bilden 2014 när man ville öka antalet besökare vilket lyckades. Vi har skapat ett koncept där vi lyfter fram intressanta profiler som skapat nytt inom skolan. Annonseringen har främst skett i sociala media som nätforum för lärare och Facebook.

Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska läromedel.

Tillsammans med Soya Kommunikation.


B A N N E R S   I   L Ä R A R M E D I A

sf_allatre_880x270


I N F O R M A T I O N   I   L Ä R A R R U M M E N

Kommunikationen sker främst i sociala media men genom lärarfackens representanter bland lärarna i skolorna sprids informationen ända in i lärarrummen.


U P P F Ö L J N I N G

sf_stat_880

Back To Top