skip to Main Content

Frida Brismar Pålsson. Om undervisning under corona. Visas ej den 5 maj. (https://vimeo.com/414698193)


Frida Brismar Pålsson. Visas 5 maj i två block. Första blocket 0.00 – 13.48. Andra blocket 13.48 – 23.25. Mellan blocken ligger Arena 2020-skylt. Pausas där. (https://vimeo.com/414759840)


Johan Sandahl. Svarar på 4 frågor. 1, 2, 3 visas i varsitt block. Fråga 4 (om corona) visas inte. fråga 1: 0.00-1.40, fråga 2: 1.40-4.18, fråga 3 4.18 – 6.04. Arena 2020-skylt ligger mellan sekvenserna. Filmen pausas där. OBS 4:e frågan 6.06-7.58 visas ej. (https://vimeo.com/414760224)

Back To Top