skip to Main Content


Framtidens Medicin och hälsa är ett helt nytt forum för den svenska läkarkåren. Den 14-15 november 2017 på Stockholm Waterfront..

Då diskuterar vi vårdens viktigaste framtidsfrågor. Oavsett vilka ståndpunkter man landar i måste de här frågorna upp på bordet. Så vi kan reflektera, lära, diskutera och utbyta erfarenheter.

För framtiden går inte att stoppa. Och den kommer både att innebära förändringar av läkarrollen och utmaningar för svensk hälso- och sjukvård.

Håller tiden och tekniken på att springa ifrån läkarkåren. Riskerar vi att bli utkonkurrerade av nya aktörer och tekniska lösningar? Har vi läkare har abdikerat från vårt ansvar i samhällsdebatten? Vem ska skilja rätt från fel i vårdens vardag?

Dags att ta kontroll över tekniken

137 sekunder. 

Dags att ta grepp om etiken

117 sekunder. 

Dags att ta grepp om etiken

117 sekunder. 


Back To Top