skip to Main Content

DEN SVENSKA hälso- och sjukvården står inför mycket stora utmaningar. Det handlar om centrala frågor som vårdkvalitet, resursutnyttjande, prioriteringar och forskning och utveckling. Ytterst är det patientsäkerheten som står på spel.

VI ANSER ATT orsakerna till det som allt oftare benämnas som den svenska vårdkrisen handlar om makt och inflytande. Svenska läkarsällskapets uppmaning till vårdens makthavare är att lyssna mer på läkarprofessionen och mindre på dyra konsulter.

MOT DEN BAKGRUNDEN är det hög tid att Sveriges läkare tar plats i debatten. Därför redovisar vi nu våra ståndpunkter i ett nytt idépolitiskt program. (Här kan du läsa det i sin helhet).

MED DEN HÄR kampanjsajten vill belysa hur vi ser på läkarprofessionens viktiga roll inom några för svensk hälso- och sjukvård centrala fokusområden.

VI VÄNDER OSS TILL dig som är läkare, beslutsfattare, vårdanställd, patient eller av andra skäl är intresserad av de vägval som behöver göras för att framtidssäkra svensk hälso- och sjukvård.


SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET ANSER: 

Att medicinska prioriteringar ska bygga på medicinska bedömningar.

 Att styrningen av hälso- och sjukvården ska utgå från patientmötet.

 Att insikten om värdet av det personliga mötet inte återspeglas i hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och organisation.

 Att teamarbete och ett gemensamt förhållningssätt i teamet runt patienten är centralt i framgångsrik hälso- och sjukvård.


SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET ANSER: 

Att individer med hög risk för ohälsa prioriteras.

 Att preventionsarbete ska baseras på vetenskaplig grund.

 Att insatser tidigt i livet är särskilt viktiga.


SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET ANSER: 

Att medicinsk forskning är en grundbult i hälso- och sjukvården.

Att meritvärdet av forskarutbildning måste öka.

Att det behövs fler karriärvägar för forskande läkare.


SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET ANSER: 

Att en utbyggd hälso- och sjukvård nära befolkningen är nödvändig för att möta framtidens utmaningar.

Att vård ska ges efter behov, där de med störst behov ges företräde.

• Att digitala lösningar ska integreras i verksamheter för att öka tillgängligheten och effektivisera vården utifrån patienternas behov så att resurser kan fördelas till dem med större behov av kontinuitet och samordning.


SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET ANSER: 

Att ämnet global hälsa ska finnas i skola, utbildning och forskning.

Att det svenska sjukvårdssystemet måste byggas integrerat med omvärlden.

Att nyanlända läkare är en resurs för sjukvården.


SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET ANSER: 

Att kompetensutveckling ska vara en självklarhet under hela yrkeslivet.

Att det krävs ledarskap som vågar prioritera kunskapsutveckling.

• Att en fortbildningsplan ska upprättas för varje medarbetare.


Back To Top