skip to Main Content

THE OTHER GROUP bygger unika bostäder i på attraktiva platser främst i Stockholmsregionen. Vi bygger nytt och vi förädlar byggnader i befintliga bostadsområden och vi bygger på outnyttjad mark. På så sätt får fler människor möjlighet att bo i attraktiva områden. Vårt sätt att bygga gör varje projekt unikt. Varje bostad är arkitektritad för att vara anpassad till tomten omgivningens miljö och karaktär. Men det är också viktigt för oss är att de som köper våra bostäder skall känna att arkitekturen är utöver det vanliga. Därför lägger vi stor vikt vid genomtänkt planlösning, hög standard på materialval och inte minst viktigt härliga uteplatser.

VI HAR SEDAN STARTEN 2007 byggt ett hundratal bostäder, såväl parhus, villor som flerfamiljshus. Vi har en framtida fastighetsportfölj med cirka 150 nya lägenheter, som kommer att uppföras i takt med att detaljplanerna vinner laga kraft.

Back To Top